Welkom op de website «www.bisrepetita.eu»

Een nederlandstalige versie is momenteel in opmaak.

Zelfs al spreekt u niet regelmatig Frans, neem dan toch de tijd om de pagina’s van deze website te doorbladeren. Dankzij de verscheidene diagrammas zal u instinctmatig de rode draad ervan verstaan.

«www.bisrepetita» is een plaats waar men communiceert en ervaringen deelt.  Haar objectief is het permanent ter uwer beschikking stellen van check-lists, van documenten, raadgevingen en van pistes die u kunnen helpen uw mondelinge tussenkomsten te optimaliseren zowel tijdens een eenvoudige vergadering van vijf personen op kantoor, als in een vol auditorium met honderden aanwezigen.

Indien u een publiek in het Frans - en dit uw moedertaal niet is - te woord moet staan, oefen en herhaal uw interventies dan rechtstreeks in het bijzijn van een professionele franstalige repetitor.

Er zijn soms enkele details die uw publiek, wiens denkpatronen, humor en culturele herkenningstekens zo verschillend zijn van de uwe, radicaal kunnen verleiden of definitief kunnen ergeren.

En mocht u weinig of geen tijd hebben of ver van Brussel verblijven, herhaal dan via het internet.

Schrijf ons gerust, in het Frans of in het Engels.

Guy A. Delhaye
Repetitor voor mondelinge publieke tussenkomst

Gok nooit op een herhaling. U vergeeft het uzelf nooit, uw publiek ook niet.

Ne faites jamais l’impasse sur une répétition. Vous ne vous le pardonneriez pas, votre auditoire non plus.

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur.
Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.

Ok